Få hjælp til erstatning som voldsoffer

Du er berettiget til erstatning, hvis du har været udsat for vold, overfald eller voldtægt. Hvis offeret er død, har du som efterladt ret til erstatning.
Du er også berettiget til erstatning, selvom det ikke lykkedes at finde gerningsmanden eller gerningsmanden er mindreårig og ikke kan straffes efter straffeloven.
Anmeldelsen skal uden unødigt ophold anmeldes til politiet.

Som offer eller efterladt har du ret til at få beskikket en bistandsadvokat, som skal bistå dig under straffesagen og opgøre dit erstatningskrav.
Hvis du ikke selv vælger en bistandsadvokat, vil du få beskikket en advokat fra listen over beskikket de advokater, som arbejder som forsvarsadvokat.

Husk at få kvalificeret hjælp i erstatningssager

Som erstatningsberettiget er det min anbefaling, at du vælger en advokat med indsigt i erstatningsretten, da det netop er dit erstatningskrav, som bistandsadvokaten skal behandle og bistå dig med.
Som advokat med erstatningsretlig baggrund er jeg særlig kvalificeret til at bistå dig og opgøre dit erstatningskrav.
Hvis der ikke kører en straffesag eller kravet først opstår efter straffesagen, skal der søges om erstatning ved Erstatningsnævnet for Voldofre. Ansøgningen skal gå igennem politiet.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak på 22 77 33 56.