Autoskader med personskade

Er du kommet til skade i trafikken, er dit erstatningskravet dækket af bilens ansvarsforsikring, som altid erstatningsansvarlig. I tilfælde af anonyme autoskader, dækkes dit erstatningskrav af DFIM, så du er altid sikret som skadelidte ved en autoskade.

Ved autoskader betaler ansvarsforsikringen dine rimelige advokatomkostninger.
De erstatningskrav, som jeg som advokat hjælper dig med at få erstattet er :

  • Behandlings- og medicinudgifter
  • Transportudgifter og andet tab
  • Indtægtstab
  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Tab af erhvervsevne
  • Forsørgertabserstatning

Det er altid klogt at få en advokat til at gennemgå og opgøre dine erstatningskrav samt gennemgå forsikringsselskabernes tilbud om udbetaling af erstatning, da forsikringsselskaberne har en interesse i at begrænse størrelsen af udbetalingen til dig som skadelidte.

Da jeg har gennemgået Forsikringsakademiets forsikringsuddannelse indenfor personskadeerstatning og har arbejdet med erstatningsret gennem flere år, kan jeg sikre, at du får den erstatning, du har krav på.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak på 22 77 33 56.