Et testamente sikrer dine efterladte

Et testamente er din mulighed for selv at bestemme fordeling af arven efter dig.
Hvis du ikke har oprettet testamente, vil arven efter dig blive fordelt efter arvelovens regler.
Det kan have stor betydning, om man er gift, samlevende, har egne børn, ”sammenbragte” børn eller ikke har livsarvinger.
Særligt i de moderne familier, hvor man ikke er gift og eller har sammenbragte børn, kan et dødsfald medføre, at den anden part står uden økonomisk sikkerhed.

Få gennemgået din familiesituation 

Da alle familieforhold og behov er forskellige, kræver det altid en individuel vurdering, førend der kan rådgives om fordeling af arven ved testamente. Det er min anbefaling, at man minimum hvert 5. år får gennemgået sin familiesituation og får den nødvendig rådgivning omkring hvordan, man sikre hinanden bedst og, hvordan man kan sikre sig, at arven efter én selv fordeles, som man selv ønsker det.

Du er altid velkommen til at kontakte mig på 22 77 33 56, men det er min anbefaling, at du også lader mig gennemgå dine forhold ved et uforpligtende møde, så jeg kan få belyst netop dine behov og ønsker.