De svære anbringelsessager

Tvangsanbringelse af et barn er et voldsomt indgreb i familielivet. Et sådant indgreb må kun ske, hvis alle andre muligheder for at løse problemet er udtømte.

Du og dit barn over 12 år har ret til gratis advokatbistand i anbringelsessager.

Som advokat i denne type sager sikrer jeg mig, at tingene går rigtigt for, og at kommunen ikke har lavet sagsbehandlingsfejl. Jeg vejleder dig om dine klagemuligheder og bistår dig både under sagsbehandlingen, møder ved børn- og ungeudvalg, Ankestyrelsen og retten.

Anbringelsessager skal belyses fra alle vinkler

Jeg er dit talerør under sagen, og det er min opgave, at sikre mig, at alt det, som taler til din fordel kommer frem, og sikre mig, at forvaltningen har fået belyst sagen fra alle vinkler.

Gennem mit arbejde som familieretsadvokat har jeg stor erfaring som advokat i anbringelsessager. Det er vigtigt, at du får den rigtige rådgivning på et så tidligt tidspunkt som muligt, at du sikrer dig dine rettigheder under sagen, og derved bliver hørt.

Du er velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende snak på telefonnummer 22 77 33 56. Det er lige meget hvor i landet, du bor, da jeg bistår i anbringelsessager i hele landet.