Reagér hurtigt ved børnebortførelser

Er man i den ulykkelige situation, at man har bragt sig selv i en børnebortførelsessituation ved at medtage sit barn til Danmark uden den anden forældres samtykke i forbindelse med, at familien bliver brudt op eller, at den anden forældre har medtaget barnet til Danmark og overtrådt Haagerkonventionen om børnebortførelser, så er man berettiget til  gratis advokatbistand og får beskikket en advokat.

Jeg er udpeget af Justitsministeriet og optaget på listen over advokater som særligt kvalificeret til at bistå forældre i børnebortførelsessager.

Reagér hurtigt, hvis dit barn bliver bortført

Hvis du står i en akut børnebortførelsessituation, og barnet endnu ikke er medtaget til udlandet, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter politiet, så grænserne kan bliver lukket, og børnebortførelsen dermed kan blive forhindret.

Jeg kan henvise til Ministeriet for børn, ligestilling integration og sociale forholds hjemmeside : www.boernebortfoerelse.dk for nærmere instrukser.
Er dit barn allerede bortført, skal du ringe til ministeriets koordinationsenhed på 40 50 50 26, så man hurtigst muligt kan få iværksat nødvendige tiltag med henblik på, at du kan få dit barn tilbage.

Herefter er du velkommen til at kontakte mig døgnet rundt, så vi sammen kan drøfte sagens videre forløb på 22 77 33 56.