Hvor skal barnet bo efter skilsmissen?

Når man som børnefamilie går fra hinanden, skal der tages stilling til, hvor barnet skal bo.
Den ene forældre bliver bopælsforældre, og den anden forældre bliver samværsforældre.
Barnet kan kun have bopæl ét sted – også selv om, man har en 7-7 ordning.

Enighed om væsentlige beslutninger ved fælles forældremyndighed

Den fælles forældremyndighed fortsætter som udgangspunkt. Men der kan være omstændigheder, der gør, at det ikke er muligt, at fortsætte med den fælles forældremyndighed, idet fælles forældremyndighed er ensbetydende med, at man skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnets liv. Da udgangspunktet er, at der skal være fælles forældremyndighed, kræver det særdeles tungtvejende grunde for at ophæve en fælles forældremyndighed.

En bopæls- og eller forældremyndighedssag startes op ved Statsforvaltningen, hvor man indkaldes til et møde.

Kan man ikke blive enige, kan sagen henvises til retten, som vil afgøre spørgsmålet.