Bopælsforældre og samværsforældre

Når man som børnefamilie går fra hinanden, skal der tages stilling til, hvor barnet skal bo.
Den ene forældre bliver bopælsforældre, og den anden forældre bliver samværsforældre.
Barnet kan kun have bopæl ét sted – også selv om, man har en 7 – 7 ordning.

Fælles forældremyndighed

Den fælles forældremyndighed fortsætter som udgangspunkt. Men der kan være omstændigheder, der gør, at det ikke er muligt, at fortsætte med den fælles forældremyndighed, idet fælles forældremyndighed er ensbetydende med, at man skal være enige om væsentligt beslutninger vedrørende barnets liv. Da udgangspunktet er, at der skal være fælles forældremyndighed, kræver det særdeles tungtvejende grunde for at ophæve en fælles forældremyndighed.

En bopæls- og eller forældremyndighedssag startes op ved Statsforvaltningen, hvor man indkaldes til et møde.
Kan man ikke blive enige, kan sagen henvises til retten, som vil afgøre spørgsmålet.

Advokathjælp kan nedtrappe konflikten og skåne børnene

Det er min anbefaling, at man altid har en advokat inde over sager om børn, da der er mange følelser involveret, og det er vigtigt, at konflikten ikke optrappes, da det vil gå ud over barnet.
Som familieretsadvokat, vil jeg kunne bistå dig under mødet ved Statsforvaltningen samt retssagen. I denne type sager, er det næsten altid min anbefaling, at du stærkt overvejer at deltage i retsmægling, hvis sagen bliver henvist til retten, da det har en enorm positiv effekt og hjælper med at nedbringe konfliktniveauet mellem forældrene og oftest får løst konflikten.

Du er velkommen til en uforpligtende samtale og kan ringe til mig på 22 77 33 56.