Ret til samvær

Når man som forældre ikke længere bor sammen, så opstår spørgsmålet om samvær.
Et barn kan kun have bopæl ét sted – også selvom man har en såkaldt 7/7-ordning.
Den forældre som har barnet boende kaldes ”bopælsforælderen”, og den anden kaldes ”samværsforælderen”.

Børn har ret til at have tilknytning til begge sine forældre.
”Samværsforælderen” kan få samvær med sit barn i op til 7 ud af 14 dage. Har man samvær i mere end 7 dage, anses man for at være ”bopælsforælderen”.

Enighed om samvær er bedst

Den bedste løsning for alle parter, er hvis I kan blive enige om en samværsaftale.
Som familieretsadvokat kan jeg bistå dig med at få lavet en aftale om samvær.

Hvis I ikke kan blive enige om samvær, kan man anmode Statsforvaltningen om hjælp til at få lavet et samværsaftale. Jeg kan bistå dig under forløbet ved Statsforvaltningens og være dit talerør, så du sikrer, at du bliver hørt, og at dine bekymringer bliver medtaget under sagens behandling.

Er du i den ulykkelige situation, at du ikke har fået dit barn tilbage efter samvær, kan jeg hjælpe dig med en fogedsag, hvor vi kan anmode om fogedrettens hjælp til at udlevere efter samvær.

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak omkring samvær på telefon 22 77 33 56.